Amphipron ocellaris

 • Latince Ad: Amphipron ocellaris
 • Habitat ve Anavatan: Bat Pasifik. Anemon bal olarak da geçer, baz tür anemonlara konakçlk yapar. Pasifik Carpet Anemonu tercihi olacaktr.
 • Beslenme Biçimi: Kuru yemi kabul eder. Canl yem ihmal edilmemelidir.
 • Davran Biçimi: Barçl
 • Kendi Türlerine Davran: Orta derecede agresif
 • Üreme: Üremeyi salamak için 2 adet yavru balk almak uygun olacaktr. Bu türün yavrularnn tamam erkektir, akvaryumda dominant balk geliip dii olur. Kalan balklardan biri aktif erkek dierleri ise pasif erkek olarak kalr. Erkek diiye göre daha küçük kalr. Anemonlar üremede önemli rol oynar ancak Anemon olmas art deildir, güvenli gördükleri baka yerlere de yumurtlayabilirler.
 • Ik: Normal
 • Tuzluluk: 1.023
 • Scaklk: 25 - 28 ºC
 • En Fazla Büyüdüü Boy: 10 cm
 • Reef Uyumu: Uyumlu
 • pH: 8.2 - 8.5
 • Genel Yorum: Çok sempatik ve hareketli balklardr. Çizgi film kahraman Nemo ile ünlerine ün katmlardr. Dayankl olmas sebebiyle deniz akvaryumuna yeni balayacaklar için de uygun bir balktr. Akvaryuma çabuk adapte olur.