Holacanthus ciliaris

 • Latince Ad: Holacanthus ciliaris
 • Corafik Kökeni: Bat Atlantik, Abd ve Meksika Körfezi, Brezilya, Karayipler, Güney Amerika.
 • Yaam Alan: Mercan resifleri. Genellikle yalnz veya çift olarak bulunurlar. Seafans, seawhips ve mercanlar arasnda nazikçe dolarlar.
 • Beslenme Biçimi: Omnivor; Doada süngerler, deniz yosunlar ve küçük kabuklularla beslenir. Akvaryum ortamnda spirulina ve kurutulmu deniz yosunu, karides, midye, nori yosunu ve melek balklar için üretilmi yüksek kaliteli yemler vb. gdalarla beslenmelidir.
 • Davran Biçimi: Agresif
 • Kendi Türlerine Davran: Çok agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrm: Dii ve erkek arasndaki fark söylemek zordur. Erkek daha büyük olabilir.
 • Üreme: Esaret altnda üretimi zordur. Yumurta saçarak ürer.
 • Scaklk: 24°C - 27°C
 • Tuzluluk: 1.020 - 1.025
 • En Fazla Büyüdüü Boy: 45 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 800 litre
 • Reef Uyumu: Dikkat edilmelidir.
 • Su Sertlii: Orta - Sert
 • pH: 8.1 – 8.4
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Kraliçe melek tüm melek balklar içerisinde en dikkat çekicilerden biridir. Canl sar ve elektrik safir mavisi vurgular kraliçe melek balna neredeyse yanardöner bir görünüm vermektedir. Parlak mavi ile çevrili alnnda koyu bir leke vardr. Srt ve pelvik yüzgeçleri ince uzundur. Büyük boyutu nedeniyle büyük bir tanka ihtiyac vardr, saklanma yeri ve otlanmalar için birçok canl kaya koyulmaldr. Beslenmesi biraz zor bir türdür, genellikle yanl su parametreleri ve diyet nedeniyle zarar görmektedir.