Untitled Document

KOI PONDKOI POND

Hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun bitkiler, ortamdaki bakteriler ve özel filtreler yoluyla temizlenmesi ile oluan ekolojik oluumlardr. Yapay biyolojik göletlerin oluturulmasndaki amaç, doada var olan göletlerin bir benzerinin hijyenik koullarn salanmasyla elde edilmesidir.

Göletler, tercihe göre içerisinde suyu temizleyen ve ayn zamanda suda oksijen üreten bitkiler, talar, çakllar, kayalar, çevresinde su ile uyumlu olan aaçlar ve sazlklar gibi canl ve doal öeleri bulundururken su oyunlar salayan fskiye ve heykeller, iskeleler gibi mimari elemanlar da barndryor. Yapay olarak hazrlanan göletler, parças olduu ekosisteme katk salyor. Biyolojik göletler istenilirse yüzülebilir olarak da tasarlanabiliyor

ÜCRETSZ KEF VE TEKLF ÇN LÜTFEN TELEFON LE RTBATA GEÇNZ..
0212 423 28 77
0533 521 92 22

Koi Pond Galeri

koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond