Untitled Document

KOI PONDKOI POND

Hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun bitkiler, ortamdaki bakteriler ve özel filtreler yoluyla temizlenmesi ile olusan ekolojik olusumlardır. Yapay biyolojik göletlerin olusturulmasındaki amaç, dogada var olan göletlerin bir benzerinin hijyenik kosulların saglanmasıyla elde edilmesidir.

Göletler, tercihe göre içerisinde suyu temizleyen ve ayn� zamanda suda oksijen üreten bitkiler, ta�lar, çak�llar, kayalar, çevresinde su ile uyumlu olan a�açlar ve sazl�klar gibi canl� ve do�al ö�eleri bulundururken su oyunlar� sa�layan f�skiye ve heykeller, iskeleler gibi mimari elemanlar� da bar�nd�r�yor. Yapay olarak haz�rlanan göletler, parças� oldu�u ekosisteme katk� sa�l�yor. Biyolojik göletler istenilirse yüzülebilir olarak da tasarlanabiliyor

ÜCRETS�Z KE��F VE TEKL�F �Ç�N LÜTFEN TELEFON �LE �RT�BATA GEÇ�N�Z..
0212 423 28 77
0533 521 92 22

Koi Pond Galeri

koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond
koi pond